Missie

Huiswerk en school mogen thuis geen onnodige strijd en stress opleveren tussen ouders en kinderen. Toch is dit veel te vaak het geval.

Met de onderwijsbegeleiding van ’t Leerhuys willen we erbij helpen dat praten over school prettig is voor ouders én kinderen: Geen verwijten over huiswerk en cijfers, maar praten over de dingen die uw kind op school heeft geleerd. Ook willen we bijdragen aan de mooie dag dat uw kind met het rapport thuiskomt. Die dag moet gevuld zijn met trots (Uw kind op de eigen prestatie en u op uw kind). Om deze missie te volbrengen hebben we de volgende visie opgesteld over het combineren van school, huiswerk en het privé-leven van uw kind.

Visie

Onze visie gaat verder dan huiswerk maken alleen, omdat er in het leven van een leerling meer speelt dan alleen schoolwerk. Daarom begeleiden wij leerlingen in hun ontwikkeling door een goede balans te vinden tussen het schoolleven en privéleven. Daartoe bieden we een toegankelijke vorm van onderwijsbegeleiding aan, waar uw kind zich thuis voelt. Persoonlijke aandacht is het belangrijkste aspect. Om deze reden reikt onze begeleiding verder dan alleen onderwijsbegeleiding. We gaan samen met de leerling op zoek naar de leerstrategieën die het beste bij hem/haar passen. We zoeken naar zijn/haar kwaliteiten en valkuilen. Kwaliteiten benutten we daarna volledig en valkuilen dempen we.

Een leerling behaalt een goed resultaat wanneer hij/zij zich prettig voelt in de omgeving. Als we samen een concreet doel formuleren, groeit de motivatie om te presteren op school. De prestatie is van de leerling zélf. We willen onze leerlingen een positieve ervaring meegeven met het nemen van verantwoordelijkheid. Persoonlijke ontwikkeling gaat alleen met motivatie en inzet. Een leerling is alléén volledig gemotiveerd als hij/zij zelf achter zijn of haar doel en proces staat en het nut ervan inziet.

Het bereiken hiervan is precies waar we in ’t Leerhuys heel goed in zijn.