Huiswerkbegeleiding 

Speerpunten van 't Leerhuys

  • Leren doelstellingen te formuleren en na te komen. 
  • Leren plannen en organiseren van het schoolwerk in combinatie met hun privéleven (sport, muziek, vrienden, etc). 
  • De leerling helpen gebruik te maken van 14 belangrijke leerstrategieën. 
  • Onderzoeken welke executieve functies de leerling beheerst en welke we kunnen verbeteren.
  • Leren problemen te benoemen en op te lossen. 
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen, motivatie en plezier in school. 
  • Zorgen dat uw kind het beste uit zichzelf haalt.
  • Directe communicatie met ouders en/of verzorgers (en school indien nodig).  
  • Regelmatige terugkoppeling over de voortgang.
  • Introductie-training Ik leer leren ter voorbereiding van de manier van studeren, plannen en leren in  ́t Leerhuys.


Klik hier voor:  TARIEVEN

Vragen of meer informatie:  CONTACT

Klik hier voor:  GRATIS INTAKE


Uitstelgedrag bij het maken van huiswerk! Herkenbaar?